Ταχυρυθμιζόμενος
μηχανισμός
 
 
 
 
ΤΑΧΥΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ(ΤΗΜ)

Η εφεύρεση αναφέρεται σε μηχανισμό (ΤΗΜ) για την υποστήριξη υπερυψωμένων, ως προς το συνήθως τσιμεντένιο δάπεδο πατωμάτων, που ρυθμίζεται γρήγορα κατά την τοποθέτησή του και γι' αυτό αποκαλείται ταχυρυθμιζόμενος.

Οι μηχανισμοί για την υποστήριξη υπερυψωμένων πατωμάτων χρησιμοποιούνται και για να απορροφήσουν τις ενδεχόμενες ατέλειες και μικροκλίσεις του δαπέδου (συνήθως τσιμεντένιου), ώστε το κατασκευαζόμενο υπερυψωμένο πάτωμα (συνήθως από ξύλινες πλάκες) να είναι απόλυτα οριζόντιο.

Η περιγραφόμενη εφεύρεσή μας λύνει το πρόβλημα αυτό χωρίς ούτε καν τη χρήση κόλλας, που επιβάλλεται σε τέτοιες περιπτώσεις, εξοικονομώντας τεράστιο χρόνο και κόστος.
Κατά την τοποθέτηση του μηχανισμού σε δάπεδο που δεν είναι απόλυτα οριζόντιο, η βάση (1)(βλ. σχεδ.) προσαρμόζεται στην κλίση του δαπέδου. Ο σωλήνας (5) παραμένει όμως κατακόρυφος χάρη στους δύο ημισφαιρικούς σφιγκτήρες, μετά από εύκολο και γρήγορο χειρισμό (χαλάρωση και σφίξιμο στη νέα θέση) του ανωτέρου εξ αυτών (3) μέσω του στελέχους (4).

Μειώστε λοιπόν κάθετα το κόστος σας χρησιμοποιώντας τους πρωτοποριακούς Μηχανισμούς ΤΗΜ, εξοικονομώντας χρήμα και χρόνο.

Top