ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η συγκεκριμένη επιχείρηση THEMAN ιδρύθηκε, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, με σκοπό τη δημιουργία πρωτότυπων κατασκευών και την προώθηση στην κατανάλωση. Καταστράφηκε όμως εντελώς, από τον σεισμό του Σεπτεμβρίου του 1999 και κατόπιν μεταφέρθηκε στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Αυτό συντέλεσε αρνητικά στην επίτευξη του στόχου, στην πρόοδο των εργασιών και επομένως στη γενική εικόνα της επιχείρησης, αλλά και της δίνει μία άλλη διάσταση δύναμης και αντοχής για τη συνέχεια και την εξέλιξή της.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η φιλοσοφία και η στρατηγική μας είναι απλή. Αρκεί κάποιος να μας γνωρίσει και σίγουρα θα μας εμπιστευτεί. Τόσο για την παροχή υπηρεσίας επίλυσης τεχνικών προβλημάτων, όσο και για τη προμήθεια οποιουδήποτε από τα πρωτοποριακά μας προϊόντα. Απευθυνόμεθα σε επιχειρήσεις βιομηχανικές, ναυτιλιακές, αεροπορικές, αυτοκινητιστικές, κατασκευαστικές καθώς και νοικοκυριά για διάφορα καταναλωτικά προϊόντα.


top