ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΛΟΤΕΡ ΑΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΩΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Όλοι γνωρίζουμε τα τεράστια προβλήματα που προκύπτουν στην περίπτωση που διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, και τα συνέπειες που έχει αυτό στη λειτουργία των συστημάτων ανελκυστήρων στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.
Η εφεύρεση αναφέρεται σε αυτόματα συστήματα απεγκλωβισμού ανθρώπων ή πραγμάτων λόγω της διακοπής του ηλεκτρικού από οποιαδήποτε αιτία. Όπως είναι γνωστό μέχρι σήμερα οι περιπτώσεις εγκλωβισμού δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με τα ήδη υπάρχοντα συστήματα λειτουργίας. Η αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων είναι χρονοβόρα, πολυέξοδη, επικίνδυνη και πολλές φορές εκπρόθεσμη στην εκπλήρωση του σκοπού της.

Ένας ανελκυστήρας αποτελείται από την καμπίνα ατόμων και πραγμάτων, τον μηχανισμό ανόδου και καθόδου, τα συρματόσχοινα εξάρτησης και τέλος τα αντίβαρα.
Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος η καμπίνα μπλοκάρεται στο σημείο που βρίσκεται τη συγκεκριμένη στιγμή, που πιθανότατα να είναι μεταξύ των ορόφων, αποκλείοντας έτσι την έξοδο. Ο απεγκλωβισμός γίνεται με την κλήση της πυροσβεστικής, όπου με χειροκίνητο τρόπο μετακινείται η καμπίνα στο επιθυμητό σημείο. Η λύση αυτή δεν είναι η κατάλληλη, ο χρόνος που απαιτείται μεγάλος, το κόστος πολλές φορές μεγάλο και ανυπολόγιστο, οι συνέπειες δε σε άτομα με προβλήματα υγείας, (π.χ. κλειστοφοβία, αναπνευστικό, κ.λ.π.) ολέθριες.

Η παρούσα εφεύρεση έχει σκοπό να εξαλείψει όλα τα προηγούμενα μειονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα καταργεί την παρέμβαση των ειδικών τεχνητών, των κρατικών μηχανισμών και υπηρεσιών (πυροσβεστική υπηρεσία κ.λ.π.), λειτουργεί αυτόματα και άμεσα ώστε να μην είναι απαραίτητη κάποια ενέργεια του εγκλωβισμένου, και ο οποίος δεν θα αντιλαμβάνεται καν την αλλαγή της κατάστασης και δεν θα αισθάνεται τον παραμικρό κίνδυνο.
Επίσης είναι τεράστια τα προτερήματα της εφεύρεσης στα σημεία ης αξιοπιστίας, λειτουργικότητας, ασφάλειας και του χαμηλού κόστους εφαρμογής, δεδομένου ότι το σύστημα αποτελείται από απλούς και σίγουρους μηχανισμούς.
Ασφαλώς υπάρχει δυνατότητα εύκολης προσαρμογής, με ελάχιστο κόστος, και στα ήδη υπάρχοντα και λειτουργούντα ασανσέρ.

Ανακεφαλαιώνοντας λόγω των προαναφερθέντων τεραστίων και εμφανών πλεονεκτημάτων, κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της συγκεκριμένης εφεύρεσης και ίσως κατά κάποιον τρόπο υποχρεωτική, προς αποφυγήν των δυσάρεστων και πολλές φορές ολέθριων εξελίξεων από τυχόν ανωμαλία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ανελκυστήρα.

Top