Βαλβίδα Ασφαλείας
 
 
 
 
 
   
Κατάλληλη για:
Ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες
Ηλιακούς θερμοσίφωνες
Κάθε κύκλωμα νερού με
πίεση μέχρι 15 bar.

Η βαλβίδα τοποθετείται εύκολα και γρήγορα τόσο στους καινούργιους θερμοσίφωνες όσο και στους ήδη εγκατεστημένους.
Προσφέρει τη σιγουριά ότι θα λειτουργήσει ακόμη και μετά από πολλά χρόνια, γιατί το ρυθμιστικό ελατήριο και τα λοιπά εξαρτήματα της βαλβίδας δεν βρίσκονται μέσα στη γραμμή του νερού, όπως συμβαίνει με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες βαλβίδες. Έτσι το ελατήριο δεν κολλάει από σκουριά ή άλατα.
Προσφέρεται σε δύο βασικά μοντέλα:
Με ταφ συνδέσεως και χωρίς ταφ.
1. Ο τύπος χωρίς "Τ" έχει είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό σπείρωμα ½" για τη σύνδεση της βαλβίδας στη γραμμή νερού.
2. τύπος με "Τ" προσφέρεται είτε χωρίς είτε με βαλβίδα αντεπιστροφής. Η βαλβίδα αντεπιστροφής δεν επιτρέπει το άδειασμα του θερμοσίφωνα όταν αδειάσει το κύκλωμα νερού.
Η βαλβίδα έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 bar. Κυκλοφορεί ήδη στις πιέσεις λειτουργίας που φαίνονται στον πίνακα. Μπορεί όμως να παραδοθεί ρυθμισμένη σε διαφορετικές πιέσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να αναγράφεται η επιθυμητή πίεση λειτουργίας.
Η βαλβίδα παράγεται είτε χωρίς είτε με χειρομοχλό λειτουργίας. Ο χειρομοχλός αυτός χρησιμοποιείται για να ελέγχεται κατά βούληση η λειτουργία της βαλβίδας.
Top