Σφυκτήρας
 
 
 
 
Σφικτήρας σε δεσμίδα για τσέρκι 18 χιλιοστών.
Πρόκειται για κατασκευή του προϊόντως σε δεσμίδες και σε ποικίλες διαστάσεις, ικανό να συγκρατήσει με την σύσφυξη των αντίστοιχων ελασμάτων διάφορες συσκευασίες.